Google DeepMind har utviklet en AI-algoritme for å forbedre ruteføringen i Maps.

Av: Bohdan Kaminskyi | 18.09.2023, 18:28
Google DeepMind har utviklet en AI-algoritme for å forbedre ruteføringen i Maps.

Googles DeepMind-utviklere har utviklet en kunstig intelligens-algoritme som gjør det mulig å tilpasse ruteforslagene i Google Maps.

Dette er hva vi vet

RHIP-algoritmen fra DeepMind-divisjonen inneholder 360 millioner parametere. Den analyserer reelle data om brukernes reiser for å forstå hvilke faktorer de legger vekt på når de velger rute - tid, kostnader, veiforhold og personlige preferanser.

RHIP bruker en kombinasjon av ulike AI-tilnærminger for å planlegge en rute så effektivt som mulig, og tar hensyn til sannsynligheten for hendelser.

Ifølge Google har RHIP forbedret nøyaktigheten i ruteforslagene til sjåførene med i gjennomsnitt 16-24 prosent sammenlignet med basisversjonen av Maps. Systemet lærer av brukernes atferd og skal bli bedre til å forutsi en foretrukket rute over tid.

Det er imidlertid behov for omfattende tester for å verifisere AI-systemets effektivitet under reelle forhold, opplyser Google.

Kilde: arXiv