Meta har oppdatert AI-oversetteren SeamlessM4T og gjort den smidigere og mer uttrykksfull.

Av: Bohdan Kaminskyi | 04.12.2023, 15:50
Meta har oppdatert AI-oversetteren SeamlessM4T og gjort den smidigere og mer uttrykksfull.
Meta

Meta har lansert den andre versjonen av det multimodale nevrale nettverket SeamlessM4T for taleoversettelse. Oppdateringen gjør tolkingen mer spontan og emosjonell.

Dette er hva vi vet

Den første nye funksjonen, SeamlessExpressive, tar med intonasjonene i originallyden inn i oversettelsen: volum, tonehøyde, tempo, pauser osv. Dette gir samtalen et mer naturlig preg.

Den andre funksjonen, SeamlessStreaming, starter oversettelsen mens personen fortsatt snakker. Dermed reduseres forsinkelsen til to sekunder, og man slipper å vente på at samtalepartneren avslutter setningen.

Ifølge Meta analyserer algoritmen den delen av setningen som allerede er sagt, og avgjør om det er nok kontekst til å starte oversettelsen.

Selskapet har ennå ikke gitt noen nøyaktig tidsplan for når de nye funksjonene vil bli tilgjengelige for et bredere publikum.

Gå dypere:

Kilde: Meta