USA skjerper kravene til utslipp av klimagasser fra tunge lastebiler

Av: Nastya Bobkova | 29.03.2024, 23:45
USA skjerper kravene til utslipp av klimagasser fra tunge lastebiler

Environmental Protection Agency (EPA) har kunngjort de hittil strengeste amerikanske standardene for klimagassutslipp fra tunge kjøretøy som store lastebiler og busser.

Dette er hva vi vet

Reglene gjelder for tunge kjøretøy i modellårene 2027-2032 og har som mål å redusere utslippene, som er en av de viktigste kildene til klimaforurensning.

De nye standardene forventes å redusere utslippene med én milliard tonn innen 2055, noe som tilsvarer forurensningen fra 13 millioner bensintanker.

Store kjøretøy spiller en betydelig rolle for klimagassutslippene. De nye EPA-standardene er også utformet for å forbedre luftkvaliteten for de 72 millioner amerikanerne som bor i nærheten av lastebilruter.

Det anslås at de nye standardene vil føre til besparelser i drivstoff- og vedlikeholdskostnader på mellom 3 700 og 10 500 USD per år for en tung lastebil som kjøpes i 2032.

Slike tiltak for å implementere nye utslippsstandarder for kjøretøy er en del av USAs strategi for å nå klimamålene som er satt av Biden-administrasjonen og klimaavtalen fra Paris.

Kilde: The Verge The Verge