Ny studie avslører deponienes alvorlige innvirkning på klimaet

Av: Nastya Bobkova | 31.03.2024, 21:58
Ny studie avslører deponienes alvorlige innvirkning på klimaet

Ny forskning som ble publisert denne uken, gir grunn til alvorlig bekymring for planetens miljømessige bærekraft.

Dette vet vi nå

Det har blitt oppdaget at søppelfyllinger, som vi har kommet til å betrakte som en normal del av miljøet vårt, faktisk har en mye mer alvorlig innvirkning på klimaendringene enn vi hadde trodd.

Studien viser at søppelfyllinger slipper ut mye mer metan i atmosfæren enn tidligere antatt. Metanutslippene fra råtnende organisk materiale i søppelet var eksponentielt høyere. Dette gir grunn til alvorlig bekymring for de potensielle konsekvensene for klimaet.

Ingeniørene og forskerne som har deltatt i denne studien, viser at metanutslipp fra søppelfyllinger er en betydelig bidragsyter til klimaendringene. Utslippene viste seg å være betydelig høyere enn tidligere estimater. Ifølge studien kan metanutslippene føre til en betydelig økning i de globale temperaturene.

Selv om noen deponier er utstyrt med metanutluftingsrør, er det fortsatt mange som har lekkasjer som fører til at noe metan slippes ut i atmosfæren. Forskerne etterlyser nøyaktig identifisering og utbedring av lekkasjene, samt nye måter å behandle avfallet på for å redusere metanutslippene.

Kilde: BGR BGR