Storbritannia iverksetter tiltak for å bekjempe rasistiske fordommer i SpO2

Av: Nastya Bobkova | 05.04.2024, 03:07
Storbritannia iverksetter tiltak for å bekjempe rasistiske fordommer i SpO2

Myndighetene i Storbritannia reagerer aktivt på bevisene for rasemessige skjevheter i oksygenmålerne i blodet.

Dette er hva vi vet

I Storbritannia har det blitt uttrykt bekymring for at oksygenmålere i blodet kanskje ikke gir nøyaktige målinger for personer med mørkere hudfarge. Dette kan utgjøre en risiko for pasientene, ettersom sensorene kanskje ikke oppdager lave oksygennivåer i blodet.

Food and Drug Administration (FDA) i USA undersøker for tiden om optiske SpO2-sensorer faktisk brukes i medisinsk utstyr uten resept eller til og med på sykehus.

Problemet, kjent som okkult hypoksi, refererer til situasjoner der pulsoksymeteravlesninger indikerer normale oksygennivåer i blodet, men den faktiske avlesningen er kritisk lav.

Regjeringen sluttet seg til rapportens funn og uttalte at den har til hensikt å samarbeide med Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) for å sikre at medisinsk utstyr er trygt for alle pasienter, uavhengig av rase.

Spørsmålet om bærbare oksygenmålere i blodet, som smartklokker og annet utstyr, har også blitt tatt opp. Hvis FDAs studie bekrefter resultatene av analysen, er det sannsynlig at det vil bli innført regulering av dette utstyret.

Kilde: Wareable