Forskere finner hovedårsaken til humlenes tilbakegang

Av: Nastya Bobkova | 07.05.2024, 04:28
Forskere finner hovedårsaken til humlenes tilbakegang

Nyere forskning innen birøkt tyder på at nedgangen i antallet humler, som spiller en viktig rolle i pollineringen av planter, er en konsekvens av klimaendringene.

Her er hva vi vet

En ny publikasjon i tidsskriftet Frontiers in Bee Science avslører at den viktigste faktoren bak nedgangen i antallet humler er temperaturøkningen i reirene deres.

Studien fant at klimaendringene fører til en økning i temperaturen i humlenes reir, noe som fører til at disse nyttige insektene dør. Årsaken er at humlene ikke kan overleve ved temperaturer over 35 grader Celsius.

Denne oppdagelsen understreker behovet for hastetiltak for å redusere klimaendringenes innvirkning på det biologiske mangfoldet. Med tanke på humlenes betydning for naturlige økosystemer og landbruksproduksjon, er det en presserende oppgave for både forskere og allmennheten å bevare bestandene av humler.

Kilde: BGR BGR