Den største investeringen i hæren: Luxembourg kjøper franske pansrede kjøretøyer Jaguar, Griffon og Serval

Av: Mykhailo Stoliar | 12.05.2024, 10:31
Den største investeringen i hæren: Luxembourg kjøper franske pansrede kjøretøyer Jaguar, Griffon og Serval

Luxembourg har til hensikt å kjøpe nye pansrede kjøretøy fra Frankrike: Jaguar, Griffon og Serval vil bli en integrert del av Luxembourgs militære og tekniske potensial.

Dette er hva vi vet

Prosjektet omfatter kjøp av 16 Griffon flerbruks pansrede kjøretøy, 38 Jaguar pansrede rekognoserings- og kampkjøretøy og fem Serval lette flerbruks pansrede kjøretøy. Alle kjøretøyene vil bli utstyrt med avanserte rekognoserings- og kampsystemer.

Kontrakten for pansrede kjøretøyer omfatter også en omfattende logistikkpakke.

Kjøretøyene skal utstyre en binasjonal belgisk-luxembourgsk kampoppklaringsbataljon. En slik kampoppklaringsbataljon skal etter planen opprettes innen 2030 som en del av Luxembourgs forpliktelse overfor NATO og EU.

På en pressekonferanse 8. mai la Luxembourgs forsvarsminister Yuriko Backes frem et lovforslag som innebærer en bevilgning på 2,6 milliarder euro til innkjøp av kjøretøy i perioden 2025-2033 og drift av disse frem til 2055.

Kilde: ESUT ESUT