Japan tillater jakt på utrydningstruet fisk

Av: Nastya Bobkova | 17.05.2024, 03:31
Japan tillater jakt på utrydningstruet fisk

Japan har besluttet å fortsette den kommersielle jakten på finnhval, til tross for motstand fra internasjonale naturvernorganisasjoner og offentlige protester. Finnhvalen er en av verdens største og mest truede hvalarter.

Dette er hva vi vet

Etter fem år med gjenopptatt kommersiell jakt på andre hvalarter, har Japan vendt oppmerksomheten mot finnhvalen for å forsyne hvalkjøttbutikkene sine. Denne resolutte strategien vekker harme blant naturvernere, som hevder at tiltaket forsterker artens overlevelseskrise som følge av havforurensning og klimaendringer.

Japans utenriksminister, Yoshimasa Hayashi, begrunner beslutningen med tradisjonene for hvalkjøttkonsum i Japan. Naturvernere advarer imidlertid om at dette kan føre til en enda større trussel om utryddelse for disse sårbare sjøpattedyrene.

Kilde: Discover Wildlife