W ujawnionej notatce ujawniono antyzwiązkowe punkty rozmów Apple: „mniej możliwości” promocji, więcej

Autor: Anry Sergeev | 13.05.2022, 00:21
W ujawnionej notatce ujawniono antyzwiązkowe punkty rozmów Apple: „mniej możliwości” promocji, więcej

W miarę jak pracownicy coraz większej liczby sklepów Apple Store w Stanach Zjednoczonych badają możliwości uzwiązkowienia, Apple zwiększa nacisk, aby stłumić te próby. Notatka, która wyciekła, uzyskana przez Wice ujawnia wypowiedzi skierowane przeciwko związkom, które Apple rozdawał liderom sklepów detalicznych, aby odwieść ich pracowników od uzwiązkowienia.

Apple zamierza powstrzymać wysiłki związkowe pracowników

W obecnej sytuacji dokładny zakres wysiłków na rzecz uzwiązkowienia w sklepach Apple Store w Stanach Zjednoczonych jest niejasny. Jak dotąd wiemy, że pracownicy Apple Store w lokalizacjach w Nowym Jorku, Atlancie, Maryland i innych podjęli pierwsze kroki w kierunku zrzeszenia się.

Notatka uzyskana przez Wice jest dystrybuowany do liderów Apple Store w wielu sklepach w Stanach Zjednoczonych. Ta notatka zawiera listę „punktów do omówienia”, które Liderzy Sklepów mogą wykorzystać do dyskusji na temat uzwiązkowienia w swoich sklepach. Według związków zawodowych Apple „zasadniczo zmieniamy sposób, w jaki pracujemy”.

Celem Apple’a w tej notatce jest poinformowanie kierowników sklepów, że w ramach struktury związkowej wiele dyskusji między Apple a pracownikami detalicznymi zostanie oddanych „w ręce strony trzeciej”. Wpłynęłoby to na zdolność pracowników i kierownictwa do „bezpośredniego zaangażowania”.

Kierownicy sklepów mają również zwrócić uwagę, że firma Apple wprowadziła na przestrzeni lat szereg zmian w zasadach i oczekiwaniach w oparciu o informacje zwrotne od pracowników handlu detalicznego. Wpłynęłoby to również na zdolność kierowników sklepów do „mania elastyczności, aby działać w danej chwili lub odpowiadać na wyjątkowe potrzeby każdej osoby, tak jak robią to teraz”.

W prawdopodobnie najbardziej agresywnej części notatki Apple podkreśla, że ​​uzwiązkowienie oznaczałoby „mniejsze możliwości” i „mniej uwagi na zasługi” w przypadku takich rzeczy, jak awanse, podwyżki, dni wolne i inne. Apple w szczególności instruuje liderów sklepów, aby podkreślali, że uzwiązkowienie wpłynie na „doświadczenia zawodowe”. Odnosi się to w szczególności do możliwości awansu pracownika detalicznego do Apple Corporate lub przejścia do innego działu.

Apple wskazuje również, że nie może bezpośrednio powiedzieć pracownikom, czy popierają uzwiązkowienie, mimo że notatka wyraźnie ma na celu to zrobić. Apple twierdzi, że to byłaby Twoja decyzja, aby się kształcić.

Pełną notatkę można znaleźć na Wice. Apple nie skomentował jeszcze publicznie treści notatki, ani nie przedstawił żadnych ostatnich komentarzy na temat szerszych wysiłków związkowych.

umieścić na youtube

Source: 9to5mac.com

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci więcej opcji podczas korzystania ze strony Ok