Drugie oskarżenie Apple o rozbicie związków, tym razem w sklepie World Trade Center

Autor: Anry Sergeev | 19.05.2022, 14:36
Drugie oskarżenie Apple o rozbicie związków, tym razem w sklepie World Trade Center

Drugie oskarżenie Apple o rozbicie związków zostało wniesione przeciwko firmie, twierdząc, że firma naruszyła wiele przepisów federalnych w sklepie World Trade Center.

Wcześniejsze oskarżenie o naruszenie krajowej ustawy o stosunkach pracy związane było z reakcją Apple na wysiłki związkowe w sklepie Apple Store w Atlancie…

Tło

Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o planach uzwiązkowienia pracowników handlu detalicznego w lutym, kiedy grupy w dwóch sklepach podobno przygotowywały dokumenty do złożenia w Krajowej Radzie ds. Stosunków Pracy, z około sześcioma innymi lokalizacjami na wcześniejszych etapach planowania. Głównym problemem jest to, że płace nie nadążają za inflacją, chociaż pracownicy są również zaniepokojeni szeregiem innych problemów związanych z warunkami pracy.

Widzieliśmy formalny początek procesu we flagowym sklepie Apple Grand Central Terminal w Nowym Jorku, z kilkoma celami dotyczącymi lepszej oferty dla pracowników. Po tym nastąpiły podobne ruchy w Atlancie i Maryland.

Apple odpowiedziało, przekazując menedżerom antyzwiązkowe uwagi, w których sugerowano między innymi, że uzwiązkowienie może skutkować mniejszymi możliwościami awansu.

Wniesiono oskarżenie o rozbicie związków przez firmę Apple

Apple jest oskarżany o „nieuczciwe praktyki pracownicze” – termin prawny odnoszący się do naruszeń krajowej ustawy o stosunkach pracy, która zabrania firmom ingerowania w tworzenie lub organizację związku.

Engadżet donosi, że Communications Workers of America (CWA) złożyło jedną skargę w imieniu pracowników Apple Store w Atlancie, a drugą dotyczącą sklepu World Trade Center.

Związek zawodowy oskarża giganta technologicznego o naruszenie wielu federalnych przepisów prawa pracy w swoim flagowym sklepie World Trade Center. W skardze zarzucono, że Apple przesłuchiwał pracowników sklepu WTC w sprawie ich „chronionych uzgodnionych działań”. Apple również rzekomo monitorowało te działania, a przynajmniej sprawiało, że pracownicy wierzyli, że są monitorowani […]

Grupa stwierdziła, że ​​Apple „bezprawnie wdrożyło” w sklepie zasadę, która zabrania pracownikom umieszczania ulotek związkowych w miejscach pracy podczas przerw. Co więcej, oskarża giganta technologicznego o prowadzenie przemówień „uwięzionej publiczności”, mających na celu zniechęcenie ich do uzwiązkowienia […]

Communications Workers of America złożyli również skargę dotyczącą nieuczciwych praktyk pracowniczych przeciwko Apple w imieniu pracowników sklepu Cumberland Mall, [oskarżając] firmę o organizowanie obowiązkowych spotkań publiczności w niewoli w związku ze zbliżającymi się wyborami związkowymi dla lokalizacji w Atlancie.

„Spotkania z audytorium w niewoli” odnoszą się do spotkań, w których pracownicy muszą uczestniczyć w ramach swoich obowiązków, takich jak poranne spotkania informacyjne. Wykorzystywanie przez firmę spotkań z obowiązkowym uczestnictwem w celu zniechęcenia do uzwiązkowienia jest nielegalne.

CWA powiedział, że Apple również nie działał zgodnie z deklarowanymi wartościami.

Pracownicy detaliczni Apple w całym kraju domagają się głosu w pracy i miejsca przy stole. Niestety, wbrew wyznawanym przez siebie wartościom, Apple zareagował jak typowa amerykańska korporacja, stosując twardą taktykę mającą na celu zastraszanie i zmuszanie pracowników. Najlepszą rzeczą, jaką może zrobić Apple, jest umożliwienie pracownikom samodzielnego wyboru, czy chcą związku. Gdy dowiadujemy się o sytuacjach, w których Apple narusza prawo pracy, zamierzamy pociągnąć firmę do odpowiedzialności i pomóc pracownikom w obronie ich praw wynikających z prawa.

9to5Mac's Take

Wcześniej sugerowaliśmy, aby Apple przyjął podejście oparte na współpracy w stosunku do ruchów związkowych, a nie konfrontacyjne. To nadal byłby najlepszy sposób działania firmy, zarówno z punktu widzenia morale pracowników, jak i PR.

Działania niszczące związki firmy Apple nie byłyby dobrym spojrzeniem w najlepszych czasach, ale fakt, że Apple jest teraz oskarżany o posunięcie się wystarczająco daleko, aby złamać prawo, tylko zwiększa stawkę.

umieścić na youtube

Source: 9to5mac.com

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci więcej opcji podczas korzystania ze strony Ok