Hulk w świecie super-ziemi - NASA odkryła największą super-ziemię TOI-1075 b, na której jeden rok trwa mniej niż 15 godzin

Autor: Maksim Panasovskyi | 12.11.2022, 17:24
Hulk w świecie super-ziemi - NASA odkryła największą super-ziemię TOI-1075 b, na której jeden rok trwa mniej niż 15 godzin

National Aeronautics and Space Administration (NASA) odkryła nową planetę w klasie super-ziemian.

Co wiadomo

Na początek zauważmy, że super-Ziemia to planeta, której masa przekracza masę Ziemi, ale jest mniejsza niż masa Neptuna (17 mas Ziemi). Planety takie znajdują się naturalnie poza Układem Słonecznym i budzą ogromne zainteresowanie naukowców.

Niektóre super-Ziemie znajdują się w strefie zamieszkiwalnej, czyli teoretycznie może na nich powstać woda w stanie ciekłym. Ale w tym przypadku tak nie jest. Naukowcy z NASA odkryli super-Ziemię TOI-1075b, która ma temperaturę około 1050 stopni Celsjusza, czyli nie ma wody w stanie ciekłym.

Wynika to z jego bardzo krótkiej orbity. Planeta krąży wokół swojej gwiazdy bardzo szybko. Czas trwania jednego roku to około 14,5 godziny. Ale TOI-1075 b ma też szczególną cechę. To największa znana super-Ziemia. Ma około 10 razy większą masę niż Ziemia. NASA nazywa ciało niebieskie Hulkiem w świecie super-ziem.

Choć o wodzie nie ma mowy na TOI-1075 b, to jednak budzi ona zainteresowanie. Dzięki badaniu ciała niebieskiego naukowcy będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak uformowały się skaliste planety, do których należy Ziemia.

TOI-1075 b została odkryta dzięki satelicie Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Pomogło to w określeniu średnicy super-Ziemi, a jej masa została obliczona przez naukowców korzystających z ziemskich aktywów.

Źródło: NASA