Roskomnadzor osiągnął blokowanie Telegramu w Rosji

Autor: Евгений Щербань | 13.04.2018, 12:20
Roskomnadzor osiągnął blokowanie Telegramu w Rosji

Tagański sąd w Moskwie zaakceptował stronę Roskomnadzor i   postanowił natychmiast zablokować Telegram   terytorium Rosji.

Dowiedz się więcej

Według   werdykt sędziego Telegrama narusza ustawę federalną " On   informacje " . Przedstawiciel FSB, Yulia Kostina, stwierdził, że Durov i   firma tego nie robi   wypełnił swoje zobowiązania wynikające z   transmisja kluczy szyfrujących Telegram, czyli   Roskomnadzor " ma wszystkie podstawy do blokowania ". Całe spotkanie zajęło dokładnie 19   minut jako przedstawiciele Telegram na   sąd tego nie robi   byli. Miej   Durova i   firma ma miesiąc   odwołanie, ale   nie   wygląda na to, że tak   skorzystają.

Co mówi Durow

Kilka dni temu Durow zabronił swoim prawnikom brać udział w " in   ta farsa. " Dlatego spotkanie faktycznie odbyło się w   jednostronnie. Zamiast tego reprezentowanie interesów Telegram w   sąd Pavel Chikov później rozplanowany w   twitter a zdjęcie z   wymyślony przez list Durowa   FSB i   dwa metalowe " klucze od   Telegram. "

keys.jpg

Więcej na temat   wniosek FSB o przekazanie kluczy

W   z końcem marca 2018 r. Roskomnadzor wysłał telegram do LLP   trzeba przekazać klucze FSB do odszyfrowania korespondencji użytkownika. Telegram jest wymagany, aby zapewnić klucze odszyfrowywania jako organizator rozpowszechniania informacji   Internet. Według   prawo, posłaniec musi to zrobić   w ciągu 15 dni od ostrzeżenia Roskomnadzor. Następnie agencja może złożyć wniosek   sąd z   oświadczenie z   Blokada telegramu   Rosja. Durov   Zawsze mówił, że Telegram nie jest   nie ma z tym nic wspólnego   Rosja i   nie   jest rosyjskim produktem.

Źródło: Media Zone