Odpowiednia dawka promieniowania może odmłodzić serce i złagodzić arytmię

Autor: Yuriy Stanislavskiy | 29.09.2021, 10:29
Odpowiednia dawka promieniowania może odmłodzić serce i złagodzić arytmię

Naukowcy z University of Washington School of Medicine dokonali intrygującego odkrycia, że radioterapia może być mniej inwazyjnym sposobem leczenia arytmii serca. Metoda ta wydaje się aktywować komórki serca, pomagając im powrócić do młodzieńczego stanu i naprawić tkankę.

Arytmia jest stanem, w którym serce bije nieregularnie, co może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych problemów zdrowotnych. Jest to wynik problemów ze sposobem przekazywania sygnałów elektrycznych przez tkankę, a jedną z głównych metod leczenia jest ablacja cewnikowa. Ta inwazyjna procedura polega na wprowadzeniu specjalnych rurek przez tętnice do serca i niewielkim oparzeniu, tworząc tkankę bliznowatą, która zakłóca sygnały.

Co

Kilka lat temu zespół z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkrył znacznie mniej inwazyjną alternatywę dla radioterapii, która jest często stosowana w leczeniu pacjentów chorych na raka. Okazało się, że po podaniu do serca terapia ta poprawia objawy arytmii w taki sam sposób jak ablacja cewnikowa, a być może nawet lepiej.

Uważano, że ekspozycja na promieniowanie powoduje powstawanie blizn podobnych do tych, jakie powstają po ablacji cewnikowej, ale obserwacje wykazały, że w grę wchodzą inne czynniki. Radioterapia zdawała się poprawiać objawy w ciągu kilku dni, a nie miesięcy, jakie może zająć ablacja cewnikowa. Tak więc w nowym badaniu naukowcy dowiedzieli się, co jeszcze może się dziać.

What's the outlook

Dalsze badania na sercach myszy wykazały, że aktywność szlaku sygnalizacyjnego zwanego Notch jest tymczasowo zwiększona. To zwiększa kanały jonowe sodu w mięśniu sercowym, zmniejszając arytmię.

Co zaskakujące, szlak sygnalizacyjny Notch jest normalnie nieaktywny u dorosłych. Odgrywa on kluczową rolę w rozwoju układu elektrycznego serca, a w wieku dorosłym ulega wyciszeniu. Aktywacja tego szlaku za pomocą promieniowania wydaje się przywracać tkanki do zdrowszego, "młodszego" stanu na jakiś czas. Zaobserwowano, że korzystne efekty utrzymują się u pacjentów przez co najmniej dwa lata.

Zespół planuje dalsze badania nad tą metodą jako potencjalnym sposobem leczenia arytmii oraz nad ustaleniem optymalnej dawki promieniowania.

Źródło: naturewustl.edu