Google DeepMind har utvecklat en AI-algoritm för att förbättra routingen i Maps

Av: Bohdan Kaminskyi | 18.09.2023, 18:28
Google DeepMind har utvecklat en AI-algoritm för att förbättra routingen i Maps

Google DeepMind-utvecklare har skapat en algoritm för artificiell intelligens som kommer att anpassa föreslagna rutter i Google Maps.

Det här är vad vi vet

RHIP-algoritmen från DeepMind-divisionen innehåller 360 miljoner parametrar. Den analyserar verkliga data om användarnas resor för att förstå vilka faktorer de tar hänsyn till när de väljer en rutt - tid, kostnad, vägförhållanden och personliga preferenser.

RHIP använder en kombination av olika AI-metoder för att planera en rutt så effektivt som möjligt, med hänsyn tagen till sannolikheten för olika händelser.

Enligt Google har RHIP förbättrat noggrannheten i de föreslagna rutterna för förare med i genomsnitt 16-24 procent jämfört med basversionen av Maps. Systemet lär sig av användarnas beteende och bör bli bättre på att förutsäga en önskad rutt med tiden.

Det krävs dock storskaliga tester för att verifiera AI:ns effektivitet i verkliga förhållanden, konstaterade Google.

Källa: arXiv