Norge har ändrat sig om att köpa 18 Leopard 2 stridsvagnar och kommer att prioritera att stärka luftförsvaret

Av: Maksim Panasovskyi | 13.10.2023, 12:53
Norge har ändrat sig om att köpa 18 Leopard 2 stridsvagnar och kommer att prioritera att stärka luftförsvaret

Norge har beslutat att inte köpa ytterligare en omgång tyska Leopard 2 stridsvagnar. Istället kommer det skandinaviska landet att fokusera på att stärka sitt luftförsvar.

Det här är vad vi vet

Detta meddelades av stabschefen för den norska armén Lars Lervik. Enligt honom kommer Norge att ha tillräckligt med 54 tidigare beställda stridsvagnar för att skapa en mekaniserad brigad. Att köpa ytterligare 18 Leopard 2 stridsfordon är inte ett brådskande behov.

Norge vill ägna mer uppmärksamhet åt att stärka sitt luftförsvar. Samtidigt nämnde Lars Lerwick inga specifika system. Dessutom bör en anbudsinfordran för långdistansvapen hållas snart

Enligt stabschefen kommer vägran att köpa ytterligare en omgång Leopard 2 inte att påverka Norges förmåga att uppfylla Natos krav. Leveranserna av de tidigare beställda 54 tyska stridsvagnarna förväntas ske i mitten av 2027. Dessutom överväger Norge att köpa K9 Thunder självgående haubitsar och K10 ammunitionspåfyllningsfordon.

Källa: Nyheter om försvar