Italien avsätter 15,8 miljarder USD för att köpa nya infanteristridsfordon som ska ersätta den åldrande Dardo-flottan

Av: Maksim Panasovskyi | 19.10.2023, 19:02
Italien avsätter 15,8 miljarder USD för att köpa nya infanteristridsfordon som ska ersätta den åldrande Dardo-flottan

Italien kommer att köpa mer än bara stridsvagnar och HIMARS. Landet på Apenninhalvön kommer att spendera miljarder dollar på att uppgradera sin flotta av stridsfordon för infanteri.

Det här är vad vi vet

I budgetdokumentet beskrivs ett program för att köpa nya infanteristridsfordon som ska ersätta Dardo-pansarfordonen. Mer än 50 miljoner dollar kommer att avsättas för att starta projektet 2024.

Enligt dokumentet kommer det italienska försvarsministeriet hittills att spendera cirka 5,5 miljarder dollar under 14 år, och den totala kostnaden för programmet för att ersätta Dardos stridsfordon uppskattas till 15,8 miljarder dollar.

Italien har ännu inte valt ut de fordon som ska ersätta Dardo. Det är möjligt att myndigheterna kommer att besluta att inte köpa det befintliga infanteristridsfordonet, utan att skapa ett nytt.

Källa: Nyheter om försvar