Japan kommer att köpa 10 stridsvagnar av typ 10 och 16 självgående haubitsar av typ 19 till en kostnad av 212 miljoner US-dollar.

Av: Maksim Panasovskyi | 19.10.2023, 21:26
Japan kommer att köpa 10 stridsvagnar av typ 10 och 16 självgående haubitsar av typ 19 till en kostnad av 212 miljoner US-dollar.

Japan är redo att spendera mer än 200 miljoner dollar på inköp av stridsvagnar och haubitsar. Detta rapporterades av försvarsministeriet i landet med den stigande solen.

Här är vad vi vet

Japans Ground Self-Defence Forces avser att köpa ytterligare stridsvagnar av typ 10 och självgående artillerisystem av typ 19 med kaliber 155/52. Myndigheterna kommer att avsätta cirka 212 miljoner dollar för den nya beväpningen under räkenskapsåret 2024.

De tekniska parametrarna för de nya stridsvagnarna och haubitsarna kommer inte att skilja sig från dem som redan är i tjänst hos den japanska armén. Försvarsministeriet har heller inga planer på att modernisera dem inom den närmaste framtiden.

I försvarsbudgeten för räkenskapsåret 2024 avsätts 112 miljoner dollar för inköp av 10 stridsvagnar. Inköpet av 16 självgående artillerienheter kommer att kosta budgeten 100 miljoner dollar.

Japan har för närvarande 111 stridsvagnar av typ 10, som började levereras 2012. De förväntas gradvis ersätta typ 74 och typ 90.

Källa: Janes