Azerbajdzjan beslagtog ryska elektroniska krigföringssystem Repellent-1 och Field-21M

Av: Maksim Panasovskyi | 24.10.2023, 16:21
Azerbajdzjan beslagtog ryska elektroniska krigföringssystem Repellent-1 och Field-21M

Ett par ryska system för elektronisk krigföring blev troféer för den azerbajdzjanska armén i Karabach. Militären erövrade systemen Repellent-1 och Field-21M.

Det här är vad vi vet

Den korta videon visar de komplex för elektronisk krigföring som övergavs av den armeniska militären under reträtten från Karabach. Att döma av bilderna förblev enheterna med utrustning intakta, till skillnad från monitorerna.

"Repellent-1 (bilden ovan) avtäcktes 2016. Kontrollstationen är inrymd i en bepansrad kung för kemiskt och bakteriologiskt skydd, medan stationen för elektronisk krigföring och en 360-graderskamera är monterade på en 17 meter hög mast.

Repellent-1-stationen för elektronisk krigföring kan upptäcka fientliga obemannade luftfarkoster på ett avstånd av upp till 35 kilometer. Lufthot undertrycks dock inom en radie på 2,5 kilometer.

Field-21-komplexet (bilden ovan) introducerades också 2016. Det används för att störa ut satellitnavigeringskanaler. Ryssarna hävdar att systemet för elektronisk krigföring kan täcka ett område på upp till 150 kvadratmeter. I så fall säger formeln för en cirkels area oss att aktionsradien är mindre än 7 kilometer.

Källa: @clashreport @clashreport