Den amerikanska flottan vill utrusta femte generationens F-35 Lightning II-jaktplan med nya JAGM-F-missiler

Av: Maksim Panasovskyi | 16.11.2023, 23:27
Den amerikanska flottan vill utrusta femte generationens F-35 Lightning II-jaktplan med nya JAGM-F-missiler

F-35 Lightning II är redo att bära den nya AGM-179 JAGM (Joint Air-to-Ground Missile). Den amerikanska flottan har för avsikt att lägga till den i arsenalen för femte generationens flygplan tillsammans med Hellfire, JASSM och LRASM.

Det här är vad vi vet

JAGM finns i flera olika konfigurationer. Den luftburna versionen kallas JAGM-F eller JAGM Increment 3. Den kan bekämpa mål inom en radie på cirka 15 kilometer. Den avancerade versionen, som kallas JAGM-MR, har en räckvidd på cirka 30 km, men är fortfarande inte anpassad för luftlandsättning.

Det amerikanska försvarsdepartementet har redan testat JAGM-F. För detta ändamål användes stridsflygplan av typen US Navy F/A-18E/F Super Hornet. Det finns också planer på att integrera roboten i US Marine Corps F-35B Lightning II och AV-8B Harrier II.

JAGM-F kan användas enligt principen "skjut och glöm". Missilens mål kommer att vara sjö- och landmål, inklusive bepansrade fordon. Den lilla storleken jämfört med LRAMS och JASSM gör att missilen kan placeras i det interna vapenutrymmet.

Källa: sam.gov