Sverige kommer att beväpna korvetter av Visby-klass med brittiska CAMM-luftvärnsrobotar med en räckvidd på 25 km

Av: Maksim Panasovskyi | 17.11.2023, 23:33
Sverige kommer att beväpna korvetter av Visby-klass med brittiska CAMM-luftvärnsrobotar med en räckvidd på 25 km

Den svenska marinen vill att Visby-klassens fartyg ska kunna försvara sig själva med CAMM-missiler (Common Anti-Air Modular Missile). Ett avtal om detta har tecknats mellan Försvarsdepartementet och MBDA UK.

Här är vad vi vet

Sverige arbetar aktivt med att stärka förmågan hos sin flotta. Korvetterna i Visby-klassen har för närvarande inget luftvärnssystem, vilket skulle göra dem sårbara i händelse av faktiska stridsoperationer.

Kungliga svenska flottan har fem fartyg i tjänst. Den första korvetten kommer att genomgå en modernisering 2025. Processen kommer att ta två år. Samtliga fem medlemmar i Visby-klassen förväntas vara beväpnade med CAMM-robotar 2030.

Arbetet kommer att ske på det svenska företaget Saabs varv med hjälp av brittiska specialister. Som en del av moderniseringen kommer fartygen i Visby-klassen att få ett vertikalt avfyrningssystem för den grundläggande versionen av CAMM, även kallad Sea Ceptor. Avfyrningsräckvidden är 25 kilometer.

Källa: MBDA