NVIDIA:s VD förutspår konkurrenskraftig AI om 5 år

Av: Bohdan Kaminskyi | 01.12.2023, 12:52
NVIDIA:s VD förutspår konkurrenskraftig AI om 5 år
NVIDIA

NVIDIA:s VD Jensen Huang tror att det om fem år kommer att finnas artificiell intelligens som kan konkurrera med mänsklig intelligens när det gäller bredden av funktioner.

Det här är vad vi vet

Enligt honom, om man med allmän AI (AGI) förstår ett system som klarar tester på en nivå med människor, kommer sådana algoritmer att skapas inom en snar framtid.

Huang tror att konkurrens inom artificiell intelligens kommer att leda till AI-verktyg utanför hyllan. Företag i olika branscher kommer att kunna anpassa dem efter sina behov, från chipdesign och programvaruutveckling till läkemedelsupptäckt och radiologi, förutspår toppchefen.

NVIDIA:s VD påminde om att han för några år sedan, på begäran av Elon Musk, gav OpenAI en av de första superdatorerna som utformats specifikt för AI-behov. Enligt honom visar den senaste tidens utveckling inom OpenAI hur viktigt det är med god företagsstyrning av sådana organisationer.

Bland de viktigaste hindren för AGI nämnde NVIDIA:s VD bristen på förmåga till logiskt resonemang i flera steg i moderna algoritmer. Alla ledande teknikföretag arbetar dock aktivt i denna riktning, så framstegen inom AI-området går mycket snabbt, sammanfattade Huang.

Källa: CNBC