OpenAI förbereder ett uppköpserbjudande på 86 miljarder dollar trots ommöblering i ledningen

Av: Bohdan Kaminskyi | 01.12.2023, 16:15
OpenAI förbereder ett uppköpserbjudande på 86 miljarder dollar trots ommöblering i ledningen
Mariia Shalabaieva/Unsplash

OpenAI fortsätter att förbereda sig för ett uppköpserbjudande i januari 2024, vilket kommer att göra det möjligt för investerare att köpa tillbaka aktier i startupens anställda, trots ommöbleringar i ledningen och styrelsen.

Det här är vad vi vet

Enligt medierapporter värderas uppköpserbjudandet till 86 miljarder dollar - samma nivå som rapporterades i oktober. Det innebär inte att nya värdepapper emitteras.

Istället kommer Josh Kushners Thrive Capital-riskfond Thrive Capital och andra intresserade investerare att köpa tillbaka befintliga aktier som främst ägs av OpenAI-anställda. Detta bör ge dem likviditet för värdepapperen och monetarisera deras andel i företaget.

Rundan på 86 miljarder dollar är tre gånger större än OpenAI:s tidigare kapitalanskaffning i april. Då värderades startupen till cirka 28 miljarder dollar.

Avstängningen av OpenAI: s VD Sam Altman hade satt affären i tvivel. Hans snabba återhämtning gjorde dock att de planerade processerna kunde återupptas.

Källa: CNBC