Brasilien antog en förordning som en lagstiftare i hemlighet skrev med hjälp av ChatGPT

Av: Bohdan Kaminskyi | 04.12.2023, 19:12
Brasilien antog en förordning som en lagstiftare i hemlighet skrev med hjälp av ChatGPT
Mohamed Nohassi/Unsplash

Fullmäktige i staden Porto Alegre i södra Brasilien godkände enhälligt ett lagförslag som utarbetats med hjälp av chatboten ChatGPT.

Här är vad vi vet

Förordningen skulle förbjuda staden att debitera skattebetalarna för att ersätta vattenmätare som stulits av tjuvar. 36 fullmäktigeledamöter röstade enhälligt för förslaget, som trädde i kraft i slutet av november.

De flesta av dem var dock inte medvetna om att en chattbot hade genererat texten till förordningen. Författaren till dokumentet erkände att han använt ChatGPT för Ramiro Rosário efter att dokumentet tagits upp för omröstning.

Till en början godkände inte stadsfullmäktiges ordförande Hamilton Sossmeier sin kollegas metoder. Han ändrade sig dock senare och kallade användningen av chatbots för juridiska dokument för en "framtidstrend".

Detta är det första kända lagförslaget i historien som skrivits av artificiell intelligens och godkänts av lagstiftare. Rosario klargjorde att ChatGPT inte ombads att komma med idén, utan användes som ett verktyg för att skriva utkastet. Han sa att han använde en uppmaning på 49 ord för att instruera chatboten att skapa ett komplett utkast till förslaget.

Källa: The Register