OpenAI:s högsta chef anser att artificiell intelligens för företag är överdrivet

Av: Bohdan Kaminskyi | 05.12.2023, 19:49
OpenAI:s högsta chef anser att artificiell intelligens för företag är överdrivet
OpenAI

Företaget OpenAI främjar aktivt företagslösningar baserade på generativ AI, men vissa toppchefer varnar för uppblåsta förväntningar. Enligt dem är tekniken ännu inte redo att förändra affärsprocesserna i grunden.

Det här är vad vi vet

Det menar OpenAI:s Chief Operating Officer Brad Lightcap. Enligt honom förväntar sig många företag att AI omedelbart ska lösa en mängd problem, minska kostnaderna och skapa tillväxt. I själva verket är det än så länge bara en experimentell teknik utan omfattande praktisk tillämpning.

OpenAI lanserade företagsversionen av ChatGPT i augusti 2023. Sedan dess har många företag haft tid att dra nytta av erbjudandet, men Lightcap sa att det fortfarande finns många företag på väntelistan.

Vissa tidiga användare av ChatGPT Enterprise har klagat på kvaliteten på AI-upplevelsen. Enligt The Information föredrar anställda på Morgan Stanley fortfarande att chatta med levande kollegor snarare än en chatbot.

Det har också förekommit misslyckanden inom mediebranschen, där AI inte har lyckats generera nyhetsinnehåll av hög kvalitet. Detta har fått många utgivare att överge relaterade experiment.

Lightcap undvek frågor om OpenAI:s dagliga verksamhet efter de senaste personalförändringarna.

Källa: CNBC