Meta och IBM lanserar AI Alliance för att främja AI-utveckling med öppen källkod

Av: Bohdan Kaminskyi | 06.12.2023, 18:46
Meta och IBM lanserar AI Alliance för att främja AI-utveckling med öppen källkod
Jonathan Raa/Getty Images

Meta och IBM har grundat AI Alliance, en grupp som främjar konceptet med öppen innovation inom artificiell intelligens, för att motverka den slutna strategi som Google, Microsoft och OpenAI har.

Det här är vad vi vet

Enligt IBM:s vice VD Darío Gil förespråkar förespråkarna för öppen AI en strategi som "inte är proprietär och sluten". Framför allt talar de om allmän tillgång till den underliggande tekniken, källkoden och kunskapen inom området.

Tidigare har Metas CTO Yann LeCun kritiserat OpenAI, Google och Anthropic för att lobba för regler för AI-utveckling som gynnar dem. Han menar att teknikens framtid bör bygga på ett öppet vetenskapligt utbyte.

IBM anser att anhängarna av det slutna synsättet medvetet underblåser paniken kring open source-innovation för att säkra en konkurrensfördel. EU och USA debatterar redan detta ämne i samband med regleringen av AI.

Fyrtio företag och organisationer har anslutit sig till alliansen, däribland AMD, Intel och Sony.

Källa: The Guardian: The Guardian