Meta og IBM lanserer AI Alliance for å fremme utvikling av AI med åpen kildekode

Av: Bohdan Kaminskyi | 06.12.2023, 18:46
Meta og IBM lanserer AI Alliance for å fremme utvikling av AI med åpen kildekode
Jonathan Raa/Getty Images

Meta og IBM har grunnlagt AI Alliance, en gruppe som fremmer åpen innovasjon innen kunstig intelligens, for å motvirke den lukkede tilnærmingen til Google, Microsoft og OpenAI.

Dette er hva vi vet

Ifølge Darío Gil, visepresident i IBM, ønsker tilhengerne av åpen AI en tilnærming som "ikke er proprietær og lukket". De snakker først og fremst om at den underliggende teknologien, kildekoden og kunnskapen på området skal være offentlig tilgjengelig.

Tidligere har Metas teknologidirektør Yann LeCun kritisert OpenAI, Google og Anthropic for å drive lobbyvirksomhet for regler for AI-utvikling som er til deres fordel. Han mener at teknologiens fremtid bør bygge på åpen vitenskapelig utveksling.

IBM mener at tilhengerne av den lukkede tilnærmingen bevisst skaper panikk rundt åpen kildekode-innovasjon for å sikre seg konkurransefortrinn. EU og USA diskuterer allerede dette temaet i forbindelse med regulering av kunstig intelligens.

Førti selskaper og organisasjoner har sluttet seg til alliansen, deriblant AMD, Intel og Sony.

Kilde: The Guardian: The Guardian