Meta en IBM lanceren AI Alliance om open source AI-ontwikkeling te bevorderen

Via: Bohdan Kaminskyi | 06.12.2023, 18:46
Meta en IBM lanceren AI Alliance om open source AI-ontwikkeling te bevorderen
Jonathan Raa/Getty Afbeeldingen

Meta en IBM hebben de AI Alliance opgericht, een groep die het concept van open innovatie in kunstmatige intelligentie promoot om de gesloten aanpak van Google, Microsoft en OpenAI tegen te gaan.

Dit is wat we weten

Volgens IBM vice president Darío Gil zijn voorstanders van open AI voorstander van een aanpak die "niet propriëtair en gesloten" is. Ze hebben het vooral over de publieke beschikbaarheid van de onderliggende technologie, broncode en kennis op dit gebied.

Eerder bekritiseerde Meta's CTO Yann LeCun OpenAI, Google en Anthropic voor het lobbyen voor regels voor AI-ontwikkeling die in hun voordeel zijn. Volgens hem moet de toekomst van de technologie worden gebouwd op open wetenschappelijke uitwisseling.

IBM is van mening dat aanhangers van de gesloten benadering bewust paniek zaaien rond open source-innovatie om een concurrentievoordeel te behalen. De EU en de VS debatteren al over dit onderwerp in de context van AI-regulering.

Veertig bedrijven en organisaties hebben zich aangesloten bij de alliantie, waaronder AMD, Intel en Sony.

Bron: The Guardian