Gjennombrudd innen robotteknologi: Forskere har sammen med Honda utviklet en sensor som ligner på menneskehud - dette vil gjøre det mulig å forbedre menneskelignende roboter.

Av: Anry Sergeev | 27.10.2023, 14:06
Gjennombrudd innen robotteknologi: Forskere har sammen med Honda utviklet en sensor som ligner på menneskehud - dette vil gjøre det mulig å forbedre menneskelignende roboter.

Ingeniører ved University of British Columbia (UBC) har i samarbeid med Honda Research Institute utviklet en avansert myk sensor som åpner nye perspektiver innen robotikk og proteser. Denne sensoren kan brukes på overflaten av en protese eller et robotledd, slik at de kan føle berøring og utføre oppgaver som tidligere var svært vanskelige for maskiner, for eksempel å plukke opp en myk frukt. I tillegg har sensoren en myk tekstur som gjør at den ser ut som menneskehud, noe som gir en tryggere og mer naturlig interaksjon med mennesker.

"Sensoren vår kan registrere flere typer krefter, slik at en protese- eller robotarm kan reagere på taktile stimuli med fingerferdighet og presisjon. Armen kan for eksempel holde skjøre gjenstander som et egg eller et glass vann uten å knuse eller miste dem."

Kjernen i sensoren er silikongummi, et materiale som ofte brukes til å skape spesielle hudeffekter i filmindustrien. Sensorens unike design gjør at den kan bøyes og rynkes, akkurat som menneskehud. Sensoren bruker svake elektriske felt til å oppdage objekter, selv på avstand, slik at roboter kan samhandle trygt med mennesker.

Forskerne hevder at teknologien for å lage denne sensoren er enkel og skalerbar, noe som gjør det enkelt å bruke den på store overflater og produsere et stort antall eksemplarer.

"Sensoren vår bruker svake elektriske felt til å registrere objekter, selv på avstand, på samme måte som berøringsskjermer. Men i motsetning til berøringsskjermer er denne sensoren fleksibel og kan registrere krefter i og langs overflaten. Denne unike kombinasjonen er nøkkelen til at teknologien kan tas i bruk i roboter som er i kontakt med mennesker".

UBC-teamet utviklet den nye teknologien i samarbeid med Frontier Robotics, Hondas forskningsinstitutt. Honda har drevet innovasjon innen humanoid robotteknologi siden 1980-tallet og har utviklet den anerkjente ASIMO-roboten, et ganghjelpemiddel, og den nye Honda Avatar-roboten, som er en robotarm med flere fingre designet for å utføre menneskelig arbeid.

Foto: Honda

Foto: Honda News

"Menneskehuden har hundre ganger flere følepunkter på en fingertupp enn vår teknologi har, noe som gjør det enklere å tenne en fyrstikk eller sy. Etter hvert som sensorene blir stadig mer hudlignende og kan registrere temperatur og til og med skader, må robotene bli smartere på hvilke sensorer de skal ta hensyn til og hvordan de skal reagere. Utviklingen av sensorer og kunstig intelligens må gå hånd i hånd.".

Utviklingen av sensorer og kunstig intelligens øker maskiners kapasitet og gjør dem mer "levende". Dette åpner nye muligheter for samarbeid mellom mennesker og roboter. Dette er viktig for at robotene skal bli mer intelligente når de velger hvilke sensorer de skal bruke og hvordan de skal reagere i ulike situasjoner.

Kilde: techxplore.com med henvisning til nature.com.