Den amerikanske marinen ønsket å motta to angrepsubåter hvert år fra og med 2023, men kom umiddelbart på etterskudd.

Av: Maksim Panasovskyi | 11.11.2023, 21:45
Den amerikanske marinen ønsket å motta to angrepsubåter hvert år fra og med 2023, men kom umiddelbart på etterskudd.

I februar 2023 godkjente den amerikanske marinen en plan som innebar levering av to angrepsubåter årlig. Tjenesten kom imidlertid umiddelbart på etterskudd og planlegger nå å realisere planen allerede i 2024.

Dette er hva vi vet

Den amerikanske marinen ønsket å få to angrepsubåter i 2023, men umiddelbart gikk det ikke etter planen. Det opplyser kontreadmiral Jon Rucker, administrerende direktør for angrepsubåtprogrammet.

Til tross for planene fikk forsvaret bare én ubåt, USS Hyman G. Rickover. Den ble tatt i bruk i midten av forrige måned. Det er en atomdrevet ubåt i Block IV-konfigurasjon med 12 Tomahawk kryssermissiler. Samtidig gjennomgår USS New Jersey (også Block IV) sjøprøver neste måned og skal leveres til kunden i begynnelsen av 2024.

Industrien er ikke i stand til å levere det ønskede tempoet i ubåtbyggingen. Hvert år fullfører bare 1,3 ubåter hele syklusen, som omfatter produksjon, utrustning, montering, testing og levering. Innen utgangen av 2024 skal arbeidet i alle faser av byggingen balanseres for å komme nærmere målet om 2 skip per år.

Kilde: Forsvarsnytt