Astronomowie odkryli niewidzialną barierę w centrum Drogi Mlecznej

Autor: Yuriy Stanislavskiy | 22.11.2021, 14:22
Astronomowie odkryli niewidzialną barierę w centrum Drogi Mlecznej

Centrum naszej galaktyki okazało się jeszcze dziwniejsze niż dotychczas sądzono. Zespół astronomów z Chińskiej Akademii Nauk przeprowadził szczegółowe badania mapy radioaktywnego promieniowania gamma - poświaty o najwyższej energii we wszechświecie, która powstaje, gdy promienie kosmiczne zderzają się ze zwykłą materią.

W trakcie tych badań astronomowie natknęli się na niewidzialną barierę otaczającą centrum naszej Galaktyki, dzięki której gęstość promieniowania kosmicznego w tym rejonie jest znacznie niższa niż poziom wyjściowy w pozostałej części Drogi Mlecznej. Z jakiegoś powodu gigantyczna bariera uniemożliwia najszybszym cząstkom dotarcie do centrum Drogi Mlecznej.

Centrum naszej galaktyki znajduje się około 26 000 lat świetlnych od Ziemi w konstelacji Strzelca. Jest to gęste i zakurzone miejsce z milion razy większą liczbą gwiazd na rok świetlny niż miejsce, w którym się znajdujemy. Gwiazdy te znajdują się wokół supermasywnej czarnej dziury, która ma masę ponad 4 milionów mas Słońca.

Naukowcy od dawna zakładali, że ta czarna dziura lub inny kosmiczny obiekt przyspiesza protony i elektrony do prędkości światła, tworząc promieniowanie kosmiczne, które przemieszcza się przez galaktykę i poza nią. Promienie te przenikają silne pola magnetyczne, tworząc oceany cząstek o wysokiej energii, których gęstość jest jednolita w całej Drodze Mlecznej.

Porównując to promieniowanie w centrum galaktyki i w innych regionach, naukowcy opracowali szczegółową mapę gęstości promieni kosmicznych. Wykazał, że poza centrum Drogi Mlecznej istnieje coś w rodzaju gigantycznego akceleratora cząstek, emitującego promieniowanie kosmiczne i gamma poza centrum galaktyki.

Chińscy astronomowie odkryli tajemniczą barierę z bardzo wyraźną strefą, za którą gęstość promieni kosmicznych znacznie spada. Coś osłania centrum Drogi Mlecznej przed cząstkami o wysokiej energii. Odkrycie posłuży jako początek nowych badań na dużą skalę.

Źródło: czasy technicznewiadomości18

Ilustracje: NASA Goddard