Материалы по теме Интервью

Владислав Нужнов
0 Статья Владислав Нужнов 21 сентября 2023, 09:00
Тема: Интервью

Після початку повномасштабного вторгнення десятки ігрових (і не тільки) компаній прийняли рішення покинути ринки росії та білорусі. Але як ці процеси відбуваються? Одна справа, якщо ти просто продавав у цих країнах ігри, а що робити тим, у кого там були офіси, де працювали тисячі людей? Як взагалі відбувається процес виходу з ринку і які наслідки це має? Редакція gg поспілкувалась з Ендрю Тінні, CFO Wargaming, який розповів про вихід з ринків країн-агресорів, допомогу українському офісу компанії, українізацію своїх ігор та майбутні проєкти студії.

Владислав Нужнов
0 Статья Владислав Нужнов 21 сентября 2023, 09:00
Тема: Интервью

После начала полномасштабного вторжения десятки игровых (и не только) компаний приняли решение покинуть рынки россии и белоруссии. Но как эти процессы происходят? Одно дело, если ты просто продавал в этих странах игры, а что делать тем, у кого там были офисы, где работали тысячи людей? Как вообще происходит процесс выхода с рынка и какие последствия это имеет? Редакция gg пообщалась с Эндрю Тинни, CFO Wargaming, который рассказал о выходе с рынков стран-агрессоров, помощи украинскому офису компании, украинизации своих игр и будущих проектах студии.

Владислав Нужнов
0 Статья Владислав Нужнов 14 сентября 2023, 09:00
Тема: Интервью

Нова пошта, як і багато інших українських компаній, зараз активно працює над виходом на інші ринки та вже відкрила відділення у Польші, Німеччині та Литві. В планах на вересень — Латвія та Естонія, на жовтень — Словаччина. Така експансія потребує нових інструментів, тому Нова пошта готує нову версію свого мобільного застосунку Nova Post для користувачів (він вже доступний для завантаження для Android iOS). Редакція gg поспілкувалась з Андрієм Чепігою, СЕО НП Діджитал, який керує всіма програмними продуктами групи компаній, і запитала його про розробку, нові можливості та те, як сприймають іноземці український рівень якості у логістиці.

Владислав Нужнов
0 Статья Владислав Нужнов 14 сентября 2023, 09:00
Тема: Интервью

Новая почта, как и многие другие украинские компании, сейчас активно работает над выходом на другие рынки и уже открыла отделения в Польше, Германии и Литве. В планах на сентябрь - Латвия и Эстония, на октябрь - Словакия. Такая экспансия требует новых инструментов, поэтому Новая почта готовит новую версию своего мобильного приложения Nova Post для пользователей (оно уже доступно для загрузки для Android iOS). Редакция gg пообщалась с Андреем Чепигой, СЕО НП Диджитал, который руководит всеми программными продуктами группы компаний, и спросила его о разработке, новых возможностях и о том, как воспринимают иностранцы украинский уровень качества в логистике.

Владислав Нужнов
0 Статья Владислав Нужнов 01 сентября 2023, 09:00

Починаючи з 2022 року, західний світ не тільки зрозумів, що росія — країна агресор, а й відкрив для себе Україну як окрему країну зі своєю мовою. Тож видавці та розробники активніше почали додавати українську локалізацію до своїх ігор, ніж вони це робили до повномасштабного вторгнення. Українську додають не лише інді-розробники; таке бажання виникає і у студій, які створюють масштабні та культові ігри, як бельгійська Larian зі своєю Baldur's Gate 3. Гра вже встигла продатися тиражем більше ніж 5 мільйонів копій, а піковий онлайн перевищував 800 тисяч гравців. Гра одразу під час релізу отримала українську текстову локалізацію (де перекладено більше ніж 2 мільйони слів), але далеко не всім переклад сподобався. Хтось критикував гру за надмірне додавання українських жартів, когось дратували терміни. Були і такі, хто заявляв, що кине в офіс локалізаторів (якого у них немає) коктейль Молотова. Хоча також було багато тих, хто оцінив переклад і виразив подяку за нього. Щоб дізнатися докладніше про бурхливі події, що відбувалися навколо перекладу Baldur's Gate 3, та розкрити деякі тонкощі перекладу ігор, редакція gg поспілкувалася з Софією «Selina Sebro» Шуль та Юрієм «Shahor» Бісиком, які працюють в локалізаційній спілці Шлякбитраф, що займається додаванням української мови у гру.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:15
Тема: Интервью

Att säga att Denis Dovgopoly är välkänd i den ukrainska startup-gemenskapen är en underdrift. Han är en av organisatörerna av iForum - det största forumet för teknikföretag i landet. Denis är också en av de mest kända och offentliga popularisatörerna av venture business, och föreläser för entreprenörer och startups som vill lyckas i teknikbranschen och bygga ett enhörningsföretag (det är så venture business hänvisar till företag med en värdering på 1 miljard). Efter den 24 februari 2022 började han aktivt ägna sig åt en ny verksamhet - med hjälp av sin erfarenhet och sina kontakter i utlandet bidrar Denis till den ekonomiska försvagningen i Ryssland och till att utländska företag lämnar den ryska marknaden. I dag är alla företag som fortsätter att göra affärer i Ryssland faktiskt en sponsor av kriget mot Ukraina och betalar skatt till det angripande landet. Han är en aktiv Twitter-användare och har fortfarande tid att ha sin egen Telegram-kanal. Denis Dovhopoly berättade för gg-redaktionen vad han har gjort under de senaste ett och ett halvt åren. Och vad alla som vill bidra till att få slut på kriget kan göra, även om det inte finns något annat till hands än en dator och Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:15
Тема: Интервью

Dire que Denis Dovgopoly est largement connu dans la communauté ukrainienne des start-ups est un euphémisme. Il est l'un des organisateurs de l'iForum, le plus grand forum d'entreprises technologiques du pays. Denis est également l'un des vulgarisateurs les plus célèbres du venture business, donnant des conférences aux entrepreneurs et aux startups qui veulent réussir dans le secteur technologique et créer une entreprise licorne (c'est ainsi que le venture business désigne les entreprises dont l'évaluation est de 1 milliard). Après le 24 février 2022, il s'est engagé activement dans une nouvelle activité : grâce à son expérience et à ses relations dans le monde des affaires à l'étranger, Denis contribue à l'affaiblissement économique de la Russie et à la sortie des entreprises étrangères du marché russe. Aujourd'hui, toute entreprise qui continue à faire des affaires en Russie est en fait un sponsor de la guerre contre l'Ukraine, payant les impôts du pays agresseur. Il est un utilisateur actif de Twitter et trouve encore le temps de maintenir son propre canal Telegram. Denis Dovhopoly a expliqué à la rédaction de gg ce qu'il fait depuis un an et demi. Et ce que toute personne désireuse de contribuer à mettre fin à la guerre peut faire, même si elle ne dispose que d'un ordinateur et d'Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:14
Тема: Интервью

Det er en underdrivelse å si at Denis Dovgopoly er viden kjent i det ukrainske oppstartsmiljøet. Han er en av arrangørene av iForum - det største forumet for teknologibedrifter i landet. Denis Dovgopoly er også en av de mest kjente og offentlige foredragsholderne innen venturebransjen, og han holder foredrag for gründere og oppstartsbedrifter som ønsker å lykkes i teknologibransjen og bygge et enhjørningsselskap (det er slik venturebransjen omtaler selskaper med en verdivurdering på 1 milliard kroner). Etter 24. februar 2022 engasjerte han seg aktivt i en ny aktivitet for seg selv - ved å bruke sin erfaring og sine forbindelser i utlandet bidrar Denis til den økonomiske svekkelsen i Russland og til at utenlandske selskaper trekker seg ut av det russiske markedet. I dag er ethvert selskap som fortsetter å gjøre forretninger i Russland, faktisk en sponsor av krigen mot Ukraina og betaler skatt til angriperlandet. Han er en aktiv Twitter-bruker og finner fortsatt tid til å ha sin egen Telegram-kanal. Denis Dovhopoly fortalte gg-redaksjonen hva han har gjort det siste halvannet året. Og hva alle som ønsker å bidra til å få slutt på krigen kan gjøre, selv om de ikke har noe annet for hånden enn en datamaskin og Internett.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:13
Тема: Интервью

Zeggen dat Denis Dovgopoly alom bekend is in de Oekraïense startupgemeenschap is een understatement. Hij is een van de organisatoren van iForum - het grootste forum voor technologiebedrijven in het land. Denis is ook een van de bekendste en meest publieke popularisators van de venture business. Hij geeft lezingen aan ondernemers en startups die willen slagen in de technologiebusiness en een unicornbedrijf willen opbouwen (zo worden in de venture business bedrijven met een waardering van 1 miljard genoemd). Na 24 februari 2022 is hij actief bezig met een nieuwe activiteit voor zichzelf - met behulp van zijn ervaring en connecties in het bedrijfsleven in het buitenland draagt Denis bij aan de economische verzwakking van Rusland en het vertrek van buitenlandse bedrijven van de Russische markt. Vandaag de dag is elk bedrijf dat zaken blijft doen in Rusland in feite een sponsor van de oorlog tegen Oekraïne en betaalt het de belastingen van het agressorland. Hij is een actieve Twitter-gebruiker en vindt op de een of andere manier nog steeds tijd om zijn eigen Telegram-kanaal bij te houden. Denis Dovhopoly vertelde de gg-redactie wat hij de afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan. En wat iedereen die wil bijdragen aan het beëindigen van de oorlog kan doen, zelfs als hij niets anders bij de hand heeft dan een computer en internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:13
Тема: Интервью

Zu sagen, dass Denis Dovgopoly in der ukrainischen Startup-Gemeinschaft weithin bekannt ist, wäre eine Untertreibung. Er ist einer der Organisatoren des iForum - des größten Forums für Technologieunternehmen im Land. Denis ist auch einer der bekanntesten und öffentlichkeitswirksamsten Popularisierer des Venture-Business, der Vorträge für Unternehmer und Start-ups hält, die im Technologiegeschäft erfolgreich sein und ein Einhorn-Unternehmen aufbauen wollen (so nennt man in der Venture-Branche Unternehmen mit einer Bewertung von 1 Milliarde). Nach dem 24. Februar 2022 hat er sich einer neuen Tätigkeit zugewandt: Mit seiner Erfahrung und seinen Verbindungen im Ausland trägt Denis zur wirtschaftlichen Schwächung Russlands und zum Rückzug ausländischer Unternehmen aus dem russischen Markt bei. Heute ist jedes Unternehmen, das weiterhin in Russland Geschäfte macht, eigentlich ein Sponsor des Krieges gegen die Ukraine und zahlt die Steuern des Aggressorlandes. Er ist ein aktiver Twitter-Nutzer und findet immer noch irgendwie Zeit, seinen eigenen Telegram-Kanal zu unterhalten. Denis Dovhopoly erzählte der gg-Redaktion, was er in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat. Und was jeder, der zur Beendigung des Krieges beitragen will, tun kann, auch wenn er nichts anderes zur Hand hat als einen Computer und das Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:12
Тема: Интервью

Dire che Denis Dovgopoly è molto conosciuto nella comunità ucraina delle startup è un eufemismo. È uno degli organizzatori di iForum, il più grande forum di aziende tecnologiche del Paese. Denis è anche uno dei più famosi e pubblici divulgatori del venture business, che tiene lezioni a imprenditori e startup che vogliono avere successo nel settore tecnologico e costruire un'azienda unicorno (è così che il venture business si riferisce alle aziende con una valutazione di 1 miliardo). Dopo il 24 febbraio 2022, si è impegnato attivamente in una nuova attività per se stesso: utilizzando la sua esperienza e le sue connessioni negli affari all'estero, Denis contribuisce all'indebolimento economico della Russia e all'uscita delle aziende straniere dal mercato russo. Oggi, ogni azienda che rimane a fare affari in Russia è in realtà uno sponsor della guerra contro l'Ucraina, pagando le tasse del Paese aggressore. È un utente attivo di Twitter e in qualche modo trova ancora il tempo di mantenere un proprio canale Telegram. Denis Dovhopoly ha raccontato alla redazione del gg cosa ha fatto nell'ultimo anno e mezzo. E cosa può fare chiunque voglia contribuire a porre fine alla guerra, anche se non ha altro a portata di mano che un computer e Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:12
Тема: Интервью

Decir que Denis Dovgopoly es muy conocido en la comunidad ucraniana de startups es quedarse corto. Es uno de los organizadores de iForum, el mayor foro de empresas tecnológicas del país. Denis es también uno de los divulgadores más famosos y públicos del negocio del emprendimiento, dando conferencias a emprendedores y startups que quieren triunfar en el negocio tecnológico y construir una empresa unicornio (así es como el negocio del emprendimiento se refiere a las empresas con una valoración de 1.000 millones). Después del 24 de febrero de 2022, se dedicó activamente a una nueva actividad para sí mismo: utilizando su experiencia y sus conexiones en los negocios en el extranjero, Denis contribuye al debilitamiento económico de Rusia y a la salida de las empresas extranjeras del mercado ruso. Hoy en día, cualquier empresa que siga haciendo negocios en Rusia es en realidad un patrocinador de la guerra contra Ucrania, pagando los impuestos del país agresor. Denis Dovhopoly es un activo usuario de Twitter y, de alguna manera, aún encuentra tiempo para mantener su propio canal de Telegram. Denis Dovhopoly contó a la redacción de gg lo que ha estado haciendo durante el último año y medio. Y lo que puede hacer cualquiera que quiera contribuir a poner fin a la guerra, aunque no tenga nada más a mano que un ordenador e Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:11
Тема: Интервью

Det er en underdrivelse at sige, at Denis Dovgopoly er meget kendt i det ukrainske startup-miljø. Han er en af arrangørerne af iForum - det største forum for teknologivirksomheder i landet. Denis er også en af de mest berømte og offentlige popularisatorer af venturebranchen, hvor han holder foredrag for iværksættere og startups, der ønsker at få succes i teknologibranchen og opbygge en enhjørningsvirksomhed (det er sådan, venturebranchen refererer til virksomheder med en værdiansættelse på 1 milliard). Efter 24. februar 2022 engagerede han sig aktivt i en ny aktivitet for sig selv - ved at bruge sin erfaring og forbindelser i udlandet bidrager Denis til den økonomiske svækkelse af Rusland og udenlandske virksomheders exit fra det russiske marked. I dag er enhver virksomhed, der fortsat gør forretninger i Rusland, faktisk en sponsor af krigen mod Ukraine og betaler skat til aggressorlandet. Han er en aktiv Twitter-bruger og finder på en eller anden måde stadig tid til at have sin egen Telegram-kanal. Denis Dovhopoly fortalte gg-redaktionen, hvad han har lavet det sidste halvandet år. Og hvad enhver, der ønsker at bidrage til at afslutte krigen, kan gøre, selv om der ikke er andet ved hånden end en computer og internettet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 10 августа 2023, 13:10
Тема: Интервью

To say that Denis Dovgopoliy is widely known in the Ukrainian startup community is an understatement. He is one of the organisers of iForum - the largest forum for technology companies in the country. Denis is also one of the most famous and public popularisers of the venture business, lecturing to entrepreneurs and startups who want to succeed in the technology business and build a unicorn company (that's how the venture business refers to companies with a valuation of 1 billion). After February 24, 2022, he actively engaged in a new activity for himself - using his experience and connections in business abroad, Denis contributes to the economic weakening of russia and the exit of foreign companies from the russian market. Today, any company that remains to do business in russia is actually a sponsor of the war against Ukraine, paying the taxes of the aggressor country. He is an active Twitter user and still somehow finds time to keep his own Telegram channel. Denis Dovhopoliy told the gg editorial what he has been doing for the last year and a half. And what anyone who wants to contribute to ending the war can do, even if there is nothing else at hand but a computer and the Internet.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 09 августа 2023, 12:17
Тема: Интервью

Stwierdzenie, że Denis Dovgopoly jest powszechnie znany w ukraińskiej społeczności startupowej, jest niedopowiedzeniem. Jest on jednym z organizatorów iForum - największego forum dla firm technologicznych w kraju. Denis jest również jednym z najbardziej znanych i publicznych popularyzatorów biznesu venture, prowadząc wykłady dla przedsiębiorców i startupów, którzy chcą odnieść sukces w branży technologicznej i zbudować firmę jednorożca (tak biznes venture odnosi się do firm o wycenie 1 miliarda). Po 24 lutego 2022 r. aktywnie zaangażował się w nową dla siebie działalność - wykorzystując swoje doświadczenie i kontakty w biznesie za granicą, Denis przyczynia się do osłabienia gospodarczego Rosji i wyjścia zagranicznych firm z rynku rosyjskiego. Dziś każda firma, która nadal prowadzi interesy w Rosji, jest w rzeczywistości sponsorem wojny z Ukrainą, płacąc podatki kraju agresora. Denis Dovhopoly jest aktywnym użytkownikiem Twittera i wciąż znajduje czas na prowadzenie własnego kanału Telegram. Denis Dovhopoly opowiedział redakcji gg, co robił przez ostatnie półtora roku. I co może zrobić każdy, kto chce przyczynić się do zakończenia wojny, nawet jeśli nie ma pod ręką nic poza komputerem i Internetem.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 09 августа 2023, 12:13
Тема: Интервью

Сказать, что Денис Довгополый широко известен в украинском стартап-сообществе — не сказать ничего. Он один из организаторов iForum — крупнейшего форума технологических компаний в стране. А еще Денис — один из самых известных и публичных популяризаторов венчурного бизнеса, читавший лекции предпринимателям и стартаперам, желающим достичь успеха в технологичном бизнесе и построить компанию-единорога (так в венчурном бизнесе принято называть компании с оценкой в 1 миллиард). После 24 февраля 2022 года он активно включился в новую для себя деятельность — используя свой опыт и связи в бизнесе за рубежом, Денис способствует экономическому ослаблению россии и выходу с российского рынка иностранных компаний. Сегодня любая компания, оставшаяся вести бизнес в рф, фактически является спонсором войны против Украины, оплачивая налоги страны-агрессора. Он активный пользователь Twitter и при этом как-то находит время вести свой телеграм-канал. Редакции gg Денис Довгополый рассказал о том чем именно он занимается последние полтора года. И что может сделать каждый, кто хочет внести свой вклад в прекращение войны, даже, если кроме компьютера и интернета под рукой больше ничего нет.

Технослав Бергамот
0 Статья Технослав Бергамот 09 августа 2023, 12:13
Тема: Интервью

Сказати, що Денис Довгополий широко відомий в українській стартап-спільноті - не сказати нічого. Він один з організаторів iForum - найбільшого форуму технологічних компаній у країні. А ще Денис - один із найвідоміших і найпублічніших популяризаторів венчурного бізнесу, який читав лекції підприємцям і стартаперам, які бажають досягти успіху в технологічному бізнесі та побудувати компанію-єдинорога (так у венчурному бізнесі заведено називати компанії з оцінкою в 1 мільярд). Після 24 лютого 2022 року він активно долучився до нової для себе діяльності - використовуючи свій досвід і зв'язки в бізнесі за кордоном, Денис сприяє економічному ослабленню росії та виходу з російського ринку іноземних компаній. Сьогодні будь-яка компанія, що залишилася вести бізнес у рф, фактично є спонсором війни проти України, оплачуючи податки у країні-агресорі. Він активний користувач Twitter і при цьому якось знаходить час вести свій телеграм-канал. Редакції gg Денис Довгополий розповів про те, чим саме він займається останні півтора року. І що може зробити кожен, хто хоче зробити свій внесок у припинення війни, навіть якщо окрім комп'ютера та інтернету під рукою більше нічого немає.

Після повномасштабного вторгнення українські ділери дронів опинилися центрі підвищеної уваги з боку суспільства. Вони постачають та ремонтують дрони волонтерам, навчають пілотуванню та навіть розробляють власні та різноманітні моделі безпілотних літальних апаратів. Останні місяці у всіх на слуху FPV-дрони як сучасна зброя, що здатна уражати навіть рухомі цілі на війні. Вони коштують відносно недорого (у порівнянні з будь-якою військової технікою та, наприклад, БПЛА оперативного рівня) та мають надходити до ЗСУ десятками тисяч на місяць. Сучасна війна продемонструвала, що дрони — це такі ж витратні матеріали на фронті, як патрони чи снаряди. Редакція gg поспілкувалась з Андрієм Штепою, який є власником компанії AirUnit та одним з тих українських підприємців, що активно підтримує Збройні Сили України та виробляє власноруч FPV-дрони.

После полномасштабного вторжения украинские дилеры дронов оказались в центре повышенного внимания со стороны общества. Они поставляют и ремонтируют дроны волонтерам, обучают пилотированию и даже разрабатывают собственные и разнообразные модели беспилотных летательных аппаратов. Последние месяцы у всех на слуху FPV-дроны как современное оружие, способное поражать даже движущиеся цели на войне. Они стоят относительно недорого (по сравнению с любой военной техникой и, например, БПЛА оперативного уровня) и должны поступать в ВСУ десятками тысяч в месяц. Современная война продемонстрировала, что дроны - это такие же расходные материалы на фронте, как патроны или снаряды. Редакция gg пообщалась с Андреем Штепой, который является владельцем компании AirUnit и одним из тех украинских предпринимателей, который активно поддерживает Вооруженные Силы Украины и производит собственноручно FPV-дроны.

Якби ми писали книгу Буття для інтернету, то вона б починалася з опису хаосу, який існував там до появи пошуку Google. Коли власники сайтів зрозуміли, що пошук — це постійне джерело нових користувачів для них, з'явилася пошукова оптимізація (або SEO — Search Engine Optimization) та її адепти — "сеошники". Майже одночасно з народженням SEO з'явилась нова дисципліна, пов'язана зі створенням великою кількості посилань на сайт. Процес отримав назву лінкбілдінг, а ті, хто виконував цю роботу, відповідно, назвали лінкбілдерами. Всі вони стали одночасно суттєво допомагати власникам комерційних веб-сайтів (інтернет-магазинів та сервісів) та псувати життя (або навпаки — стати джерелом постійного надходження грошей) власникам контент-проєктів. Ця дихотомія закономірно призвела до дуже різного ставлення до цієї нової професії. Редакція gg вирішила розібратися зі всіма міфами та забобонами, пов'язаними з цим фахом цифрової ери. І допоміг нам у цьому Микола Новіков, керівник команди SEO поважного агентства digital-маркетингу Netpeak Ukraine

Если бы мы писали книгу Бытия для интернета, то она бы начиналась с описания хаоса, который существовал там до появления поиска Google. Когда владельцы сайтов поняли, что поиск - это постоянный источник новых пользователей для них, появилась поисковая оптимизация (или SEO - Search Engine Optimization) и ее адепты - "сеошники". Почти одновременно с рождением SEO появилась новая дисциплина, связанная с созданием большого количества ссылок на сайт. Процесс получил название линкбилдинг, а те, кто выполнял эту работу, соответственно, назвали линкбилдерами. Все они стали одновременно существенно помогать владельцам коммерческих веб-сайтов (интернет-магазинов и сервисов) и портить жизнь (или наоборот - стать источником постоянного поступления денег) владельцам контент-проектов. Эта дихотомия закономерно привела к очень разному отношению к этой новой профессии. Редакция gg решила разобраться со всеми мифами и предрассудками, связанными с этой профессией цифровой эры. И помог нам в этом Николай Новиков, руководитель команды SEO уважаемого агентства digital-маркетинга Netpeak Ukraine.

Hvis vi skulle skrive en Genesis-bog for internettet, ville den begynde med at beskrive det kaos, der eksisterede der, før Google-søgningen kom til. Da hjemmesideejere indså, at søgning var en konstant kilde til nye brugere for dem, opstod søgemaskineoptimering (eller SEO - Search Engine Optimisation) og dens tilhængere - "SEO'ere". Næsten samtidig med SEO's fødsel opstod en ny disciplin, som gik ud på at skabe et stort antal links til en hjemmeside. Processen blev kaldt linkbuilding, og de, der udførte dette arbejde, blev kaldt linkbuildere. Alle hjalp de på samme tid ejerne af kommercielle hjemmesider (onlinebutikker og tjenester) og ødelagde livet (eller omvendt - for at blive en kilde til konstante penge) for ejerne af indholdsprojekter. Denne dikotomi har naturligvis ført til meget forskellige holdninger til dette nye erhverv. Redaktørerne af gg har besluttet at se nærmere på alle de myter og fordomme, der er forbundet med dette erhverv i den digitale tidsalder. Nikolay Novikov, leder af SEO-teamet hos det respekterede digitale marketingbureau Netpeak Ukraine, hjalp os med dette.

Hvis vi skulle skrive en Genesis-bok om Internett, ville den begynne med å beskrive kaoset som eksisterte der før Google-søket kom. Da eiere av nettsteder innså at søk var en konstant kilde til nye brukere, oppsto søkemotoroptimalisering (eller SEO - Search Engine Optimisation) og dens adepter - "SEOs". Nesten samtidig med SEO vokste det frem en ny disiplin som gikk ut på å skape et stort antall lenker til et nettsted. Prosessen ble kalt linkbuilding, og de som utførte dette arbeidet ble kalt linkbuilders. Alle av dem hjalp samtidig eierne av kommersielle nettsteder (nettbutikker og tjenester) og ødela livene (eller omvendt - å bli en kilde til konstante penger) for eierne av innholdsprosjekter. Denne dikotomien har naturlig nok ført til svært forskjellige holdninger til dette nye yrket. Redaksjonen i gg har bestemt seg for å se nærmere på alle mytene og fordommene knyttet til dette yrket i den digitale tidsalderen. Nikolay Novikov, leder for SEO-teamet hos det anerkjente digitale markedsføringsbyrået Netpeak Ukraine, har hjulpet oss med dette.

Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort Bitcoin? Eine Möglichkeit, Millionär zu werden? Eine neue Phase des globalen Finanzsystems? Oder denken Sie vielleicht immer noch, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt, das kurz vor dem Zusammenbruch steht? Oder vielleicht haben Sie diesen Text ganz zufällig geöffnet und wollen verstehen, was es ist? Und vielleicht gibt es nicht mehr so viele Nachrichten über Kryptowährungen wie noch vor ein paar Jahren, und Videokarten kosten nicht mehr so viel wie während des Booms der Mining-Popularität, aber das Thema ist immer noch interessant. Um genauer zu verstehen, worum es bei Bitcoin geht, ob er überhaupt sterben kann, welche Veränderungen Bitcoin in die Welt bringt und vieles mehr, sprach gg mit Sergey Bazanov, einem Bitcoin-Populärmacher und Autor des Buches "Bitcoin for Everyone" sowie einer Reihe von Publikationen, die mehr Details über diesen Bereich enthüllen, der Zeit fand, uns viele weitere interessante Dinge speziell für uns zu erzählen.

Welke associaties heb je bij het woord Bitcoin? Een manier om miljonair te worden? Een nieuwe fase in het wereldwijde financiële systeem? Of misschien denkt u nog steeds dat het een piramidespel is dat op instorten staat. Of misschien heb je deze tekst per ongeluk geopend en wil je begrijpen wat het is? En misschien is er niet meer zoveel nieuws over cryptocurrency als een paar jaar geleden, en kosten videokaarten niet meer zoveel als tijdens de hausse van het delven, maar het onderwerp is nog steeds interessant. Om in meer detail te begrijpen waar Bitcoin over gaat, of het zelfs dood kan gaan, welke veranderingen Bitcoin in deze wereld brengt en nog veel meer, sprak gg met Sergey Bazanov, een Bitcoin popularisator en auteur van het boek "Bitcoin for Everyone" en een aantal publicaties die meer details over dit onderwerp onthullen, die de tijd vond om ons speciaal voor ons nog veel meer interessante dingen te vertellen.

Quelles associations faites-vous avec le mot Bitcoin ? Un moyen de devenir millionnaire ? Une nouvelle phase du système financier mondial ? Ou peut-être pensez-vous encore qu'il s'agit d'un système pyramidal sur le point de s'effondrer. Ou peut-être avez-vous ouvert ce texte par hasard et voulez-vous comprendre ce que c'est ? Peut-être que les crypto-monnaies ne font plus autant parler d'elles qu'il y a quelques années, et que les cartes vidéo ne coûtent plus aussi cher qu'à l'époque du boom de l'exploitation minière, mais le sujet reste intéressant. Pour mieux comprendre ce qu'est le bitcoin, s'il peut même mourir, quels changements le bitcoin apporte à ce monde et plus encore, gg s'est entretenu avec Sergey Bazanov, vulgarisateur du bitcoin et auteur du livre "Bitcoin pour tous" ainsi que d'un certain nombre de publications révélant plus de détails sur cette sphère, qui a trouvé le temps de nous raconter beaucoup d'autres choses intéressantes spécialement pour nous.

¿Qué asociaciones tiene con la palabra Bitcoin? ¿Una forma de hacerse millonario? ¿Una nueva fase del sistema financiero mundial? O tal vez todavía piensa que es un esquema piramidal que está a punto de colapsar. ¿O quizás has abierto este texto completamente por accidente y quieres entender qué es? Y tal vez no hay tantas noticias sobre criptodivisas como hace un par de años, y las tarjetas de vídeo no cuestan tanto como durante el auge de la popularidad de la minería, pero el tema sigue siendo interesante. Para ayudar a entender con más detalle qué es Bitcoin, si puede incluso morir, qué cambios está trayendo Bitcoin a este mundo y más, gg habló con Sergey Bazanov, un popularizador de Bitcoin y autor del libro "Bitcoin para todos", así como de una serie de publicaciones que revelan más detalles sobre esta esfera, que encontró tiempo para contarnos muchas más cosas interesantes especialmente para nosotros.

What associations do you have with the word Bitcoin? A way to become a millionaire? A new phase of the global financial system? Or maybe you still think it's a pyramid scheme that is about to collapse. Or maybe you opened this text completely by accident and you want to understand what it is? And maybe there's not as much news about cryptocurrency as a couple of years ago, and video-cards don't cost as much as during boom of mining popularity, but the topic is still interesting. To help understand in more detail what Bitcoin is all about, whether it can even die, what changes Bitcoin is bringing to this world and more, gg spoke to Sergey Bazanov, a Bitcoin popularizer and author of the book "Bitcoin for Everyone" as well as a number of publications revealing more details about this sphere, who found time to tell us many more interesting things especially for us.

Jakie masz skojarzenia ze słowem Bitcoin? Sposób na zostanie milionerem? Nowy etap globalnego systemu finansowego? A może nadal uważasz, że to piramida finansowa, która wkrótce upadnie. A może otworzyłeś ten tekst zupełnie przypadkowo i chcesz zrozumieć, co to jest? I może nie ma już tak wielu wiadomości o kryptowalutach, jak kilka lat temu, a karty wideo nie kosztują tyle, ile podczas boomu popularności górnictwa, ale temat jest nadal interesujący. Aby pomóc zrozumieć bardziej szczegółowo, o co chodzi w Bitcoinie, czy może on nawet umrzeć, jakie zmiany Bitcoin przynosi temu światu i nie tylko, gg rozmawiało z Siergiejem Bazanowem, popularyzatorem Bitcoina i autorem książki "Bitcoin dla każdego", a także szeregu publikacji ujawniających więcej szczegółów na temat tej sfery, który znalazł czas, aby opowiedzieć nam wiele ciekawszych rzeczy specjalnie dla nas.

Quali associazioni avete con la parola Bitcoin? Un modo per diventare milionari? Una nuova fase del sistema finanziario globale? O forse pensate ancora che sia uno schema piramidale che sta per crollare. O forse avete aperto questo testo per puro caso e volete capire di cosa si tratta? Forse non ci sono così tante notizie sulle criptovalute come un paio di anni fa, e le schede video non costano più come durante il boom di popolarità del mining, ma l'argomento è ancora interessante. Per capire più nel dettaglio di cosa si tratta, se il Bitcoin può anche morire, quali cambiamenti sta apportando a questo mondo e altro ancora, gg ha parlato con Sergei Bazanov, divulgatore del Bitcoin e autore del libro "Bitcoin per tutti" e di numerose pubblicazioni che rivelano ulteriori dettagli su questa sfera, che ha trovato il tempo di raccontarci molte altre cose interessanti appositamente per noi.