Facebook zablokował ponad 200 aplikacji zbierających dane użytkowników

Autor: Helena Szczerbań | 15.05.2018, 17:56
Facebook zablokował ponad 200 aplikacji zbierających dane użytkowników

Po skandalu z firmą Cambridge Analytica Facebook zawieszono pracę około 200 aplikacji, które miały dostęp   osobiste dane użytkownika. Teraz Facebook zbada i   dowiedzieć się z   w jakim celu zgromadzili te informacje.

Trudny test psychologiczny

Jeden z   takie aplikacje   - na   pierwsze spojrzenie jest powszechnym testem psychologicznym myPersonality, stworzonym przez naukowców z Cambridge University. To było więcej niż 6 testów   milionów użytkowników, i   połowa z   zgodzili się udostępnić swoje dane. A   to jest informacja o   wiek, pole, lokalizacja, aktualizacja statusu, odpowiedzi użytkownika na   pytania testowe i   inne dane. Program zebrał również informacje na temat   statusy 22   milionów użytkowników Facebooka i   dane demograficzne 4   milionów.

I   wszystkie   byłoby niczym, ale   wszystkie te dane przechowywane są przez autorów aplikacji   strona internetowa, zaloguj się i   hasło do   do którego   Przez cztery lata było łatwo znaleźć   Github. Aby wyświetlić dane, tylko rejestracja w   jako współautorzy projektu. Było ich około 280 osób   150 firm w   w tym Facebook, Google, Microsoft i   Yahoo.

Co dalej

myPersonality zostało już usunięte z   Facebook i   taki a   ten sam los czeka   Inne aplikacje, których autorzy   nadużycie danych użytkownika.

" Wciąż jest dużo do zrobienia, aby znaleźć wszystkie aplikacje, które mogą nadużywać tych ludzi   Facebook   - i   to potrwa jeszcze przez jakiś czas. Miej   Jesteśmy dużymi zespołami ekspertów, którzy ciężko pracują zarówno wewnątrz firmy, jak i   dla   jej   Na zewnątrz, na podstawie analizy tych wniosków "   - wiceprezes spółki w dniu   relacje z   partnerzy Aim Archibong.

Źródło: Facebook , New Scientist